Goodbye, Things by Fumio Sasaki

Goodbye, Things

Fumio Sasaki is not an enlightened minimalism expert; he’s just a regular guy who was stressed at work, insecure, and constantly comparing himself to others—until one day he decided to change his life by reducing his possessions to the bare minimum. The benefits were instantaneous and absolutely remarkable: without all his “stuff,” Sasaki finally felt true freedom, peace of mind, and appreciation for the present moment.Goodbye, Things exp...


Details Goodbye, Things

TitleGoodbye, Things
ISBN9780393609035
Author
Release DateApr 11th, 2017
PublisherW. W. Norton Company
LanguageEnglish
Number of pages288 pages
GenreNonfiction, Self Help, Cultural, Japan, How To
Rating

Reviews Goodbye, Things

 • Bach Tran Quang
  2017-03-28
  Mấy hôm khủng hoảng, đau đầu, không trách trời trách đất, chỉ tự xem lại mình, nhắn nhủ bản thân những điều đã quên trong suốt thời gian đầu tắt mặt tối đã qua và đọc sách.Cuốn này rất thú vị. Thực ra bản thân đã áp dụng trong gia đình từ lâu rồi, điển hình cho sự thay đổi này là mẹ. Những gì cũ nát, lâu không dùng đến, những bộ quầ...
 • Nguyễn Quang Vũ
  2017-04-03
  Đầu tiên phải nói về cái Tít. Quyển này có tên tiếng Nhựt Bổn là: "ぼくたちに、もうモノは必要ない。 断捨離からミニマリストへ". Đương nhiên là tớ copy paste chứ hiểu chết liền luôn nếu không có thằng Google Translate. Ý cái Tít là: Không cần cái gì nữa, tối giản đi mà sống ... Đại khái thế. Xuất bản bằng tiếng Anh thì nó tên là "Goodbye, T...
 • Alice
  2017-03-22
  I received an advanced copy from Goodreads, and was, to be honest, skeptical at first. Hasn't Marie Kondo already turned the minimalism trend around? Sasaki's book is his own, however. He is a humble and honest guide throughout the book. Sasaki offers insights on minimalism through his own mind and life. I really enjoyed reading the book. It felt very cleansing, like taking a shower at the end of a long day.I took notes throughout the book, for p...
 • Ngoc Lien
  2017-04-04
  Đối với một người lưu luyến kỉ niệm, thích tích đồ như mình thì ban đầu đọc không thích cái tư tưởng vứt đồ cho lắm. Nhưng đọc dần thì ngấm dần, thông não dần:))Đọc xong rút ra là sống đơn giản cho đời thanh thản, giải phóng khỏi đồ đạc, dành thời gian và tiền bạc cho việc trải nghiệm, trải nghiệm mới là thứ mang lại hạnh phúc dài l...
 • Ksenia
  2017-01-22
  I've read this book in Norwegian. The English version is not available just yet, so I chose to read in Norwegian. It can be divided in two parts: useful and not useful. Tips are okay and interesting and rewarding to follow. As a minimalist myself, I have already tried a lot of things listed in the book. An author, however, goes to extreme version of minimalistic approach to life, trying to persuade us to come with him. Someone might find it okay,...
 • Sophie
  2017-04-17
  A thought-provoking book that actually addressed several questions I had been having lately. I do think there is an underlying smugness to minimalism that I don't like, and the Fight Club quotes didn't help with that. But that doesn't change the fact that he talks about some interesting ideas in here, and it was very well structured and easy to read. I'm glad I came across this and decided to pick it up. I'm not going to end up with nothing but a...
 • Bookworm
  2017-04-21
  Liked it better than 'Tidying Up' but it's probably not for everyone. Recently I've been wanting to learn more about minimalism and this book caught my eye. This book, however, is less about cleaning/tidying and more about having less. Some of the sentiments are similar: actually saying goodbye to things to be discarded, not buying multiple items/only making purchases of essentials like paper towels when necessary, take pictures of items you real...
 • Dthaolinh
  2017-04-08
  Cuốn này có tựa tiếng anh: Goodbye, Things: On Minimalist Living, mình thấy tựa tiếng Việt dịch hơi kì khi cho thêm cụm "người Nhật" vào, bởi đây không đại diện cho lối sống tối giản của riêng một dân tộc? Mình khá enjoy nửa đầu của cuốn sách nhưng nhìn chung chỉ là những trải nghiệm, cảm nhận cá nhân của tác giả khi chuyển dịch sang lối sống tối g...
 • Huong Aromíta
  2017-04-06
  Cuốn sách này là những chia sẻ về hành trình thay đổi suy nghĩ, cách nhìn và cuộc sống của một ng với lối sống bình thường (ưa mua sắm vật chất) sang lối sống tổi giản. Sống tối giản là vứt bỏ đồ đạc, vật chất, những việc/suy nghĩ ko cần thiết ...để tập trung vào những điều quan trọng hơn: như tập trung vào bản thân bạn (tâm hồn, nội tâ...
 • Paul Powers
  2017-05-20
  The sections "The 55 tips to help you say goodbye to your things" and "the 15 more tips for the next stage of your minimalist journey" were worth the price of admission.The "before" and "after" pictures were a nice touch.The only reason I gave it four stars instead of five is because it could have been tighter; the book could have have benefited from a stricter edit. His explanation of what is essentially hedonic adaptation (in the section called...
 • dirt
  2017-04-27
  The 55 tips to help you say goodbye to your things + the 15 more tips for the next stage of your minimalist journey were the highlight of the book. These questions seem especially helpful to ask when trying to cull your possessions:Is it because it was expensive?Is it because you feel guilty for throwing it away?Are you ashamed that you were never able to make good use of it?Do you feel bad for the person who gave it to you?Does it feel like you'...
 • Joey Nguyen
  2017-03-26
  Trích 1 đoạn từ bài do Trí thức trẻ dịch từ Lifehack về khủng hoảng tuổi 25. Có 5 giai đoạn:- Giai đoạn 1: Cảm giác cuộc sống không nằm trong tầm kiểm soát của bạn, mọi thứ đang tự động diễn ra mà bạn không đủ khả năng để điều khiển. Người trẻ có thể cảm thấy bế tắc và không hiểu tại sao mình lại ở đây, lúc này.- Giai đoạn 2: Luôn mu...
 • Jiny S
  2017-05-19
  I may not agree with some of the author’s ideas, but I find his crush on Steve Jobs adorable.Having enjoyed Mari Kondo’s works, I knew what I was getting myself into when I picked up this book. The formats are very similar and I appreciated the quick read. The ideas may not be completely fresh, but sometimes it good to have a reminder of the values you already agree with, and it may spark some new changes in your old routine.One idea Sasaki h...
 • lauren
  2017-05-23
  I hate-read this book for fun. I don't aspire to minimalism, but I would like to get rid of a lot of the stuff in my life. I got a bit out of reading the Life Changing Magic of Tidying Up, and was expecting more along those lines. This book however made Marie Kondo seem like a very reasonable person, and her idea of what to have in your home cozy and comfortable by comparison. The minimalism advocated for in this book is stark and lifeless. A pho...
 • Nguyên Trương
  2017-03-22
  It's easy to read and also has valuable lessons. In fact, I'm not a kind of person who interesting in fashion so that I don't have much clothes to catch up with the trend so that sometimes I felt less of confident. After reading this book, I don't need to care more about what people think about me and i strongly believe that things we have cannot design who we are. However, the content in this book repeats so many times that what I didn't like. M...
 • Linda
  2017-04-13
  Basically no content. Waste of time and space on shelf. Unfortunately amazon doesn't take it back.
 • Quạ
  2017-04-06
  Sách dễ đọc, loáng một ngày giỗ Hùng là xong. Ai chăm đọc các bài self-help về sống tối giản, thiền mặc, quản lý thời gian... sẽ thấy nội dung trong sách không mới. Nhờ anh tác giả đẹp trai sắp xếp theo đề mục quy tắc gọn gàng, đôi khi rỉ rả kiểu tâm tình cá nhân (rằng hồi xưa ảnh trai gái, rượu chè dữ lắm; nhờ thực hành lối sống tối giản...
 • Karen
  2017-05-06
  I received an advanced reading copy. It's very interesting to read about the lessons that Fumio Sasako learned when he decided to live his life as a minimalist. I enjoyed reading the book but it made me look around my house and felt a bit guilty with all the stuff laying around.
 • XJ Yip
  2017-01-29
  Author seems to be repeating himself, don't know if this is due to Japanese style.
 • Pham Minh Tam
  2017-03-24
  Ban đầu mình nhìn nhận cuốn sách này chỉ dạy dọn nhà, dạy vứt đồ. Nhưng khi gấp cuốn sách lại thì quan điểm của mình lại khác. Mình có thể cho nó là một cuốn sách dạy sống thiền lấy việc dọn dẹp, vứt đồ là phương tiện. Ý tưởng của cuốn sách đã thực sự lôi cuốn mình. Hạnh phúc không thể theo đuổi mà chỉ có thể cảm nhận. Không có th...
 • Joséphine (Word Revel)
  2017-05-19
  Initial thoughts: What I like about Goodbye, Things is the focus on mindset on top of the physical reduction of possessions. Sasaki talks a lot about the impact minimalism has had on his life and how things have changed for him over time, presenting a sort of before and after to the reader. Some parts are quite repetitive, though. Three times he explains that after becoming a minimalist, it only took him half-an-hour to pack up and move to a new ...
 • Brad
  2017-05-12
  Such a refreshing read. Before I finished this book, I picked up Marie Kondo's The Life-Changing Magic of Tidying up. I won't compare the books, since both offered rather different viewpoints of how to deal with clutter and excess, but I will say, I enjoyed Sasaki's book so much more.His approach was pretty extreme, but that is part of the appeal. His reflections after pairing down his belongings to the bare essential are wonderful and have a dis...
 • Chelsea
  2017-05-19
  This was a really quick read. I skimmed some parts and some of it was repetitive; however, I enjoyed it overall and thought it had some thought-provoking moments. I've been on a long decluttering journey, but I feel like I've stalled in my progress lately, so this was personally a good read to get me back in the minimalist mindset. The author was a little extreme for me, but I liked the overall philosophy. It was basically similar to other declut...
 • Brian
  2017-05-06
  A decent read by a likable author. Fumio Sasaki has taken a step that many of us dream of: giving up practically all of his possessions and living a life of elegant simplicity. It's a fine idea that may or may not be practical but it's hard to deny the philosophy behind minimalism: we are too attached to our things, often moreso than to each other. The answer? Give up your stuff and you'll have more time and attention and desire to give to others...
 • Coleen
  2017-05-21
  A breath of fresh air! After reading a number of minimalist books- this is naturally the one to be read last -or at least after encountering all the rest. It is quiet, reflective- like sitting down to a conversation with a supportive friend reaffirming what you've read and already know:The more things we own/have....the more we are responsible to those things. The more things we own/have....the more energy we lose to those things. It is up to us ...
 • Saowaya Witthayaphan
  2017-05-23
  แนวเดียวกันกับหนังสือ "ชีวิตดีขึนทุกๆ ดานดวยการจัดบานแคครังเดียว" เนนการจัดการกับสิงของ ใหเหลือเฉพาะสิงทีจำเปนในชีวิต (=การทิง) ซึงผลคือทำใหชีวิตมีอิสระ อยูกั...
 • mellyana
  2017-05-24
  Impulsive buy. Shopping may not go in sync with keeping things minimal :) I like to discipline myself to own materials that are necessary. Annual spring cleaning is not enough. This book gives personal insights with practical tips. Even if you are already a happy and content person, his tips can be useful. You don't have to aim for a complete bare minimalist to read this book but I believe we shouldn't hold ourselves to material things. I am not ...
 • Holly McIntyre
  2017-05-09
  Well, that didn't take long; I breezed through it in about 3 hours, maybe less. For someone like me who has read every "decluttering" book published in the past 20 years, it didn't offer much new, although I did pause at the suggestion that we should even get rid of things that "spark joy" if they are not necessary and giggled at the truth that things make nearly audible demands on our resources, clamoring for companionship or cleanliness. The au...
 • Lama Kabbani
  2017-05-20
  Amanzing! Loved it.... changed my perspective on life and things and how I think towards everything I own or want to own. It's a lifestyle which I aim to be, as minimalist as much as I can be and what suits the life I want to lead! However you feel that some of the translated text doesn't sound right in English (am assuming it's been translated by the sounds of it!)
 • Janet
  2017-05-08
  Lots of great tips for ways to minimize various areas of life. I am not interested in defining myself as a minimalist, per se, but I find value in the de-cluttering and downsizing of possessions, information and obligations to focus on the more important things in life (like God, family and friends.)