من و دوست غولم by Shel Silverstein

من و دوست غولم

No Overview Yet. Please Check Back Later


Details من و دوست غولم

Titleمن و دوست غولم
Author
Release DateMay 1st, 1998
Publisherنشر چشمه
LanguagePersian
GenrePoetry, Childrens
Rating

Reviews من و دوست غولم

 • Ahmad Sharabiani
  1970-01-01
  Selection From: Where The Sidewalk ends, and, Fulling Up, Shel SilversteinWhere the Sidewalk Ends is a 1974 children's poetry collection written and illustrated by Shel Silverstein. The book's poems address many common childhood concerns and also present purely fanciful stories. Based on a 2007 online poll, the National Education Association named the book one of its "Teachers Top 100 Books for Children."Falling Up is a 1996 poetry collection for...
 • Amirmohammad Ghorbani
  1970-01-01
  این جا در موردش نوشتهامhttps://goo.gl/fxucXD این جا در موردش نوشته‌امhttps://goo.gl/fxucXD
 • Pouria Roshani
  1970-01-01
  من و دوست غولم/ شل سیلور استاین/ ترجمه ی منیژه گازرانی/ نشر چشمه / چاپ دهم 1384 / 64 صفحه/ تاریخ تموم کردن کتاب: پنج شنبه 23 دی 1395این کتاب هم مثل چند کتاب قبلی که از شِل خوندم مجموعه ای از شعرها و نقاشیا هست که به زبون خیلی ساده نوشته شده ولی بزرگترین حقیقتای ...
 • Mission Blue
  1970-01-01
  عمو شلبی را دایی ام به من معرفی کرد. کلاس اول دبستان بودم که مرا روی پاهایش مینشاند و یه زرافه و نصفی برایم می خواند. سال بعد برایم پاک کن جادویی را خرید و کسی یه کرگدن ارزون نمی خواد. مجموعه ترانه ها و اشعار عمو شلبی را از نمایشگاه کتاب سال 86 خریدم و عم...
 • Moujan Taghavi
  1970-01-01
  کتابی که مقطع تحصیلی راهنمایی بودم خوندم، چقدر به دلم نشسته بود. از اون موقع اسم سیلور استاین رو تو ذهنم نگه داشتم،
 • Fahime
  1970-01-01
  اولین کتاب شل سیلور استاین که خواندم. برادرم کلاس سوم دبستان که بودم برایم خرید و خوب آنقدر کوچک بودم که نمی دانستم چرا خودش از "نی انبانی که نه نگفت" خوشش می آمد! بعد از این کتاب "تور ماه گیری" را برایم خرید.
 • Mohsen Rajabi
  1970-01-01
  با این که این کتاب گزیده ای است از دو کتاب (و کاش نبود)، با این حال، تقریبا هر شعر این کتاب نکته ای را می گوید که خوب است ما آدم بزرگ ها هم یاد بگیریم. هر شعر، بیانگر لطافت دوران کودکی است... دورانی که هم سختی دارد و هم شادی، اما هم سختی و هم شادیش، زودگذر ...
 • Roozbeh
  1970-01-01
  .اولین کتابی که از عمو شلبی خواندم و کلی کِیف کردم
 • Ebrahim Geranpayeh
  1970-01-01
  فکرای خوب بچگی ... .
 • tulip pegasus
  1970-01-01
  یادته دوست غولم؟ یاد اون روزها به خیر
 • Reza Rostami
  1970-01-01
  It is a great book to read.